Pored kvaliteta koji poseduje sama lokacija, posebno treba naglasiti razvojni potencijal okolne zone: uređenje obale reke Dunav, potez uz Višnjičku ulicu, Ada Huja kao značajni komercijalno-zabavni gradski prostor u budućnosti.

U neposrednoj blizini planirana je petlja budućeg SMT-a (spoljna magistralna tangenta), koji će predstavljati brzu i udobnu vezu sa drugim delovima Grada i izlazak na važne koridore.

Ono po čemu se ova lokacija izdvaja među posebne u Gradu, čini jedinstven pogled na Dunav.

6 km od centra Beograda
1.5 km od reke Dunav
2.5 km od tržnog centra Big Fashion
3 km od Ada Huje

Pogled na Dunav iz naselja

Višnjičko polje

Naš kompleks predstavlja Blok 8b u okviru planiranog  gradskog naselja Višnjičko polje.

Pristup našem Bloku je obezbeđen preko novoizgrađene saobraćajnice Nova 7 koja je direktna veza kompleksa sa Slanačkim putem.

Za područje Višnjičko polje je urađena planska dokumentacija pri čemo se posebno vodilo računa o očuvanju prednosti koje ono pruža:

  • Kvalitet pozicije sa ekološkog aspekta, naglašen je planiranim zelenim površinama između stambenih blokova, čime su vizure maksimalno očuvane, kao i provetrenost, osunčanost i drugi ekološki kvaliteti teritorije
  • Osim funkcije stanovanja u otvorenim blokovima, duž ulice Slanački put se predviđa poslovanje, a u srcu naselja je planirana osnovna škola, vrtić, pijaca i drugi gradski sadržaji. Naselje je osmišljeno da budućim stanarima omogući lako ispunjavanje svakodnevnih obaveza i potreba